Начало

• Научното електронно списание „NET SCIENCE” е създадено, за да даде възможност за публикации на различни научни разработки, без ограничения за вида научен труд и за видовете научни специалности и области. „NET SCIENCE” е възможност за публикуване на магистърски тези, докторски дисертации, статии, научни доклади, студии, монографии, научни изследвания, научни съобщения, проекти и др. от всички автори, които имат необходимостта и желанието да направят обществено достояние своята научна разработка.

• „NET SCIENCE” е насочено към:
– представители на различни академични общности основно в България, Европа и Северна Америка, но така също и в останалата част от света;
– преподаватели, учени и студенти;
– изследователски звена;
– образователни институции;
– държавни и общински органи и организации;
– неправителствени организации;
– браншови и бизнес организации и техните членове;
- всички, които се интересуват от теоретичните и практически разработки на учени от всички области на науката.

• В списанието се публикуват:
– теоретични разработки;
– резултати от научни изследвания и проекти;
– анализи и представяне на добри научни практики;
– обзори, рецензии и мнения за публикации във всички сфери на науката;
– ораторски речи;
– преводи;
– информация и сведения за събития от области като наука, бизнес, политика и други.

• В е-списанието „NET SCIENCE” се включват публикации на български, английски, френски, немски, италиански, испански, китайски, японски и руски език. Абстрактът към всяка публикация е на английски или български език.Начало За Нас Изисквания Архив Контакти