За Нас

Научното електронно списание “NET SCIENCE” се издава от “Нет сайънс” ООД, ЕИК 204592943.
Адрес на редакцията на списанието: гр.София 1421, ж.к.Лозенец, бул.”Черни връх” No:31, ап.208.
Редакционна колегия:
• Д-р Христин Стрижлев
• Росица Кукушева
• Анюта Качева
• Васил КатевНачало За Нас Изисквания Архив Контакти