Брой Първи

1.ФАБРИКУВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ

ФАБРИКУВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ
Как комуникацията става манипулация
Автор: Д-р Диана Димитрова

Диана Димитрова ни представя богатата палитра от похвати и подходи за манипулиране на съзнанието. Пътуването в света на фабрикуване на съгласие започва с всеобхватния потенциал на феномена комуникация, преминава през измеренията на езика на омразата и симетрията на стереотипите и ни отвежда в производствените цехове на инженеринга на съгласие. Там се подготвят заготовките на войната покосила съвременните общества – информационната. Завръщайки се към отправната точка на това пътешествие ние разбираме, че за да не бъде обработвано съзнанието ни достатъчно е да мислим и да не приемаме безрезервно информационните послания.

2.БИЗНЕС С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РАДИО ИНДУСТРИЯТА

БИЗНЕС С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РАДИО ИНДУСТРИЯТА
Автор: Д-р Христин Стрижлев

Управлението на интелектуалната собственост е същностна характеристика на бизнес моделите в радио индустрията. Поради тази причина познаването на интелектуалната собственост и икономически целесъобразното й управление са предпоставка за генериране на икономически и други блага за участниците в индустрията, а и за самата индустрия спрямо националното стопанство.

3.РАЗШИРЯВАНЕ ТЕРИТОРИЯТА НА ПОКРИТИЕ НА БНР

РАЗШИРЯВАНЕ ТЕРИТОРИЯТА НА ПОКРИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО В ДЪРЖАВИ, ТЕРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПРЕОБЛАДАВАЩО ИЛИ МНОГОБРОЙНО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ – ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА
Автор: Д-р Христин Стрижлев

4.НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАЗПРЪСКВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАЗПРЪСКВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Д-р Христин Стрижлев